Syyskokouksen pöytäkirja 7-11-2009

Suomen Kryoniikkaseuran syyskokous 7.11.2009

Paikka: Miekka 2K173, Leppävaara,Espoo

Läsnä

Marko Naumanen (webcam)

Jyrki Parkkinen(Siht.)

Antti Peltonen (PJ)

Juhani Sademaa

Ville Salmensuu(webcam) 

 1. Avattiin kokous klo 16.11
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Peltonen, sihteeriksi Jyrki Parkkinen, pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Sademaa ja Marko Naumanen, ääntenlaskijoiksi Antti Peltonen ja  Jyrki Parkkinen
 3. Keskusteltiin vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta (liite) sekä talousarviosta (liite)
  • päätettiin järjestää 1-2 osittain omakustanteista opintomatkaa kryoniikka-aiheisiin tapahtumiin tai tapaamisiin Euroopassa tai USA:ssa vuoden 2009 aikana
  • päätettiin pyrkiä etsimään kontakteja tulevaisuudessa (ajankohta avoin) tapahtuvaa koe-eläimen kryopreservaatio-operaatiota varten  
  • sovittiin, että jatkossa yhteydenpito tiedustusvälineihin on luonteeltaan reaktiivista eli pyritään vastaamaan yhdistykselle tuleviin haastatteluihin, tiedusteluihin ja esiintymispyyntöihin mutta ei pyritä itse aktiivisesti hakemaan julkisuutta
  • päätettiin  pitää aktiivisesti vireillä kansainvälisiä kontakteja - loppuvuodesta 2010 pyritään kustantamaan asiantuntijavierailijan (mahdollisesti M. Darwin) tutustumisvierailu Suomeen
  • kustannusarvio em. tilaisuuksia varten on 500€ asiantuntijavierailuun sekä 200-300€ koulutustoimintaan (opintomatkat)
  • hyväksyttiin muilta osin ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 1. Valittiin vuoden 2010 hallituksen jäsenet
  • hallituksen kokoonpano
  • Puheenjohtaja Antti Peltonen
  • 1.varapuheenjohtaja Ville Salmensuu
  • 2.varapuheenjohtaja Jyrki Parkkinen
  • rahastonhoitaja Ville Salmensuu
  • hallituksen jäsen webmaster Marko Naumanen
  • hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Sademaa
 1. Yhdistyksen ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi vuonna 2010 valittiin Jani Moliis
 1. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuonna 2010 10€ (sama kaikilta jäseniltä),

     liittymismaksu sisältyy jäsenmaksuun

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23
 
 

  Espoossa 10.11.2009 
   

  Marko Naumanen  Juhani Sademaa

Comments