Syyskokouksen pöytäkirja 31-10-2010

Suomen Kryoniikkaseuran syyskokous 31.10.2010

Paikka: Leppävaara

 

läsnä

Marko Naumanen (webcam, pöytäkirjan tarkastaja)

Jyrki Parkkinen (siht.)

Antti Peltonen (PJ)

Juhani Sademaa (puhelin, kohta 3, pöytäkirjan tarkastaja) 
 
 

 1. Avattiin kokous klo 14.20
 2. Todettiin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Peltonen, sihteeriksi Jyrki Parkkinen, pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Sademaa ja Marko Naumanen
 3. Hyväksyttiin talousarvio sekä keskusteltiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta.Todettiin, että operatiivisen toiminnan edistämisen lisäksi jatkossa on tärkeää myös pyrkiä aktiivisen tiedottamisen ja kontaktien lisäämisen avulla parantamaan yleisön kryoniikkatietämystä ja muokkaamaan täten yleistä asennetta kryoniikalle myönteisempään suuntaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa tulevaisuudessa keskipitkällä aikavälillä säätiö kryoniikan edistämiseksi. Todettiin, että säätiön perustamiseen tarvitaan pääomaa 25000€. Asiaan palataan tulevissa kokouksissa. Vuonna 2011 pyritään toteuttamaan seuraavat kehitysaskeleet
  1. Eläinperfuusio
  2. Ensiapu/stabilointikoulutus
  3. Seminaari
  4. Päivystävä puhelin
  5. Pyritään järjestämään valmius siten, että operaatiot voidaan tehdä viikon valmiusajalla
  6. tehdään ensimmäinen kryopreservaatiosopimus
  7. lähetetään edustaja opintomatkalle (Eurooppa/USA)
 4. Valittiin hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen viisi
 5. Päätettiin, että nykyisen hallituksen kaikki jäsenet jatkavat tehtävissään
 6. Päätettiin, että yhdistyksen ulkopuolisena toiminnantarkastajana jatkaa Jani Moliis
 7. Päätettiin nostaa yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi 20€ vuonna 2011
 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01
 
 
 
Espoossa 03.11.2010
Comments