Syyskokouksen pöytäkirja 12-11-2011

Suomen Kryoniikkaseuran syyskokous 12.11.2011

Paikka: Leppävaara

läsnä

Rolf Böhme (pöytäkirjan tarkastaja)

Henri Heinonen (webcam)

Joonas Ollila (pöytäkirjan tarkastaja)

Jyrki Parkkinen (siht.)

Antti Peltonen (PJ)

Ville Salmensuu


 1. Avattiin kokous klo 14.13

 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Peltonen, sihteeriksi Jyrki Parkkinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Rolf Böhme ja Joonas Ollila

 3. Hyväksyttiin talousarvio

 4. Keskusteltiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta, mm. seuraavista toimintasuunnitelmaan liittyvistä kohdista. (täydellinen toimintasuunnitelma toimitettu hallituksen jäsenille aiemmin)

  1. Eläinperfuusio (lemmikkieläin kissa/koira)

  2. Ensiapu/stabilointikoulutus

  3. Seminaari/koulutuspäivä (Pääkaupunkiseutu/Tallinna/laiva?)

  4. Päivystävä puhelin

  5. opintomatka (Eurooppa/USA)

 5. Valittiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 6 (kuusi)

 6. Valittiin keskustelun jälkeen yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Antti Peltonen, 1.varapuheenjohtajaksi Ville Salmensuu, 2.varapuheenjohtajaksi Juhani Sademaa, rahastonhoitajaksi Rolf Böhme, sihteeriksi Jyrki Parkkinen sekä hallituksen jäseneksi Henri Heinonen. Jäsenrekisterin pitäjänä toimii Antti Peltonen. Päätettiin uudesta ensiaputiimin vetäjän roolista. Tehtävään valittiin Ville Salmensuu.

 7. Todettiin, että yhdistykselle tarvitaan jatkossa tiedottaja. Pohdittiin tiedottajan ja webmasterin roolin erottamista tai pitämistä yhdessä. Päätettiin, että Marko Naumanen jatkaa webmasterina. Asiaan palataan jatkossa.

 8. Päätettiin, että hallituksen ulkopuolisena toiminnantarkastajana jatkaa Jani Moliis. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Joonas Ollila.

 9. Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi vuonna 2012 20€, liittymismaksuksi 0€

 10. Päätettiin, että jäsenmaksukampanja (kolmen vuoden jäsenmaksu 3*20€ kerralla) päättyy marraskuun lopussa

 11. Kokous päätettiin klo 15.21

Comments