Kryoniikkaseuran palaveri 28.11.2010

Suomen Kryoniikkaseuran palaveri 28.11.2010 klo 18-20

Paikka: Leppävaara


läsnä

Marko Naumanen (webcam)

Jyrki Parkkinen (siht.)

Antti Peltonen (PJ)

Juhani Sademaa

Ville SalmensuuKeskusteltiin mm. seuraavista asioista


 • yhteydenotot,

  • todettiin, että viime aikoina muutamat kryoniikkaan erikoistuneet henkilöt ovat ottaneet yhteyttä (Saxer, Styles)

   • päätettiin pitää yhteyttä jatkossa ja pohtia millä tavoin voidaan auttaa toisiaan

 • kansainväliset kontaktit

  • EUCRYO

   • todettiin, että resursseja (tarvikkeita, osaamista) tarvitaan paikallisella tasolla

   • laillisuus, selvitettävä onko EUUCRYOlla juridista osaamista

   • standardit?

  • Opintomatkat

   • todettiin, että vuoden 2011 aikana USA:ssa järjestetään nuorten (20-30) vuotiaiden kryonistien tapaaminen (osallistuuko yhdistys?)

 • lainsäädäntö

  • Eduskunta valmistelee lakia ihmisen elimien lääketieteellisestä käytöstä

  • Pyritään ottamaan selvää lain tarkemmasta sisällöstä sekä mahdollisesti laatimaan yhdistyksen virallinen kannanotto

 • toimintasuunnitelma 2011

  • todettiin, että on yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista järjestää vuosittain seminaari/workshop

  • ajankohdaksi suunniteltiin alustavasti maaliskuuta

 • jäsentilanne

  • todettiin, että jäsenmäärä on hitaasti kasvamassa, toistaiseksi n. 20

  • päätettiin, että jäsenmaksu (20€) on maksettava 15.1 mennessä, jonka jälkeen lähetetään muistutus

  • odotellaan maksua helmikuun loppuun asti ennen kuin poistetaan listoilta

 • keskustelu/tiedostusfoorumit

  • perustetaan lähitulevaisuudessa yhdistykselle Facebook-ryhmä

  • pyritään mahdollisesti järjestämään Transhumanistiliiton sivuille Kryoniikkayhdistyksen banneri?

 • toimintamuodot, talous

  • pyritään perustamaan jossakin vaiheessa yhdistyksen rinnalle säätiö tai yritys

  • pyritään hankkimaan pääomaa jossakin vaiheessa keräyksillä

   • 45€ maksulla keräysaikaa kaksi vuotta

   • perustetaan jossakin vaiheessa rahankeräystili

 • laiteresurssit

  • Perfuusiolaitos

   • oltava yhteensopiva lain (FINLEX) kanssa

   • Leikkaussalikäsikirjan sovellettavissa

  • Jääkylpy

  • Kylpylaatikko-paarit

   • erikokoisten potilaiden aiheuttamat mahdolliset ongelmat

  • Turvapuhelinesittely

   • sydämen vuorokausirytmiComments