Kevätkokouksen pöytäkirja 19-05-2010

Suomen Kryoniikkaseuran kevätkokous 19.5

Paikka: Terkon ryhmätila 2, Meilahti

 

läsnä

Marko Naumanen (webcam, pöytäkirjan tarkastaja)

Jyrki Parkkinen (siht.)

Antti Peltonen (PJ)

Juhani Sademaa(pöytäkirjan tarkastaja)

Ville Salmensuu 
 

  1. Avattiin kokous klo 17.25
  2. Todettiin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Peltonen, sihteeriksi Jyrki Parkkinen, pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Sademaa ja Marko Naumanen
  3. Käytiin läpi vuosikertomus 2009, todettiin kertomuksen paikkansapitävyys ja päätettiin lisätä maininta vuoden aikana pidetyistä hallituksen kokouksista
  4. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus
  5. Todettiin, että yhdistys on saanut viime aikoina runsaasti uusia jäseniä suurelta osin maaliskuussa järjestetyn seminaarin yhteydessä ja ansiosta.
  6. Päätettiin jatkaa yhdistyksen toimintaa syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.
  7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40
 
 
 

Espoossa 11.6.10 
 

Marko Naumanen  Juhani Sademaa

Comments