Hallituksen kokouksen pöytäkirja 18-04-2009

Pöytäkirja Suomen Kryoniikkaseura ry:n hallituksen kokouksesta
Paikka: Otaniemi, Espoo + videopuhelu
Aika: 18.4.2009 14:00-16:30

Läsnä hallituksesta:
Antti Peltonen
Marko Naumanen (Skypen välityksellä)
Jyrki Parkkinen (klo 16 asti)
Ville Salmensuu
Muut läsnäolijat:
Juhani Sademaa

1§ Kokouksen avaus
Antti Peltonen avasi kokouksen 14:00.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin Antti Peltonen puheenjohtajaksi ja Ville Salmensuu sihteeriksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

5§ Jäsenasiat
Jäseniä on tällä hetkellä 10.

Päätettiin perustajajäsenten jäsennumeroista seuraavasti. Numerosta 2
eteenpäin arvottiin.

1. Antti Peltonen
2. Marko Naumanen
3. Ville Salmensuu
4. Juhani Sademaa
5. Jyrki Parkkinen

Jyrki ja Marko lupasivat toteuttaa webiin lomakkeen, jolla tarpeelliset jäsentiedot saadaan ilman erillistä sähköpostittelua. Mielipidekyselystä poistetaan jäsenyys- ja postituslistakysymykset ja tarvittaessa muutenkin kehitetään.

Jyrki lupasi luonnostella tervetuliais-PDF:n, jota olisi tarkoitus jatkossa toimittaa uusille jäsenille.

6§ Muut web-asiat
Tutkittiin web-tilastoja. Alkupiikin jälkeen käyttö on tasaantunut. Googlen lisäksi tärkeimmät ulkoiset sivustot kävijälähteinä ovat Wikipedia, Yksityisetsivä-blogi ja transhumanismi.org. Ville lupasi saattaa tilastot laajemmin katseltaviksi, sekä lomakkeiden täytöt mitattaviksi tavoitteiksi.

7§ Yhdistyksen logon valinta
Valittiin logoksi äänestyksessä Marko Naumasen suunnittelema "glycerologo001.jpg", alempi muoto. Lisäksi keskusteltiin mm. nestetypen
lämpötilaa kestävästä karhukaisesta mahdollisena tulevaisuuden maskotti/logo/T-paitakuva-aiheena. Kts. esim. http://raevaara.vuodatus.net/blog/1527102.

Logoäänestyksen tulokset:
Glycerologo001, alempi: 5 ääntä
Jääpuikot: 4 ääntä
Kryofin_ls: 3 ääntä
Skryory: 3 ääntä

8§ Kahvikupit
Antti käynnistää projektin lahjoittamalla yhdistykselle 50 euroa, joista hankitaan ensin myyntiin 3 kpl kuppeja "Glycerol ho-ho-ho"-teemalla. Antti hyväksyttää designin vielä byro-listalla. Ylijäämä muiden kahvikuppien hankkimiseksi.

9§ Kohti ensimmäistä suomalaista kryosuspensiota
Käytiin läpi seuraavia tarpeellisia askelia. Ville lupasi julkaista toimenpidekäsikirjan webiin ennen seuraavaa tapaamista.

10§ META
Katsottiin Star Trek TNG:stä kryoniikkapätkä (ST-TNG S01E26 "The Neutral Zone"). Lisäksi katseltiin mikroskooppikuvia ionisuihkulla viipaloiduista aivojen hermokudoksesta. Keskusteltiin YleX:n ja Sunnuntaisuomalaisen jutuista.

11§ Seuraava kokous
Pyritään pitämään pienemmällä viiveellä, toukokuussa. Kaikille jäsenille avoin, sopivana tapaamispaikkana on ollut esillä Helsingin Meilahti tai Pikku-Huopalahti. Muita tilaehdotuksia otetaan vastaan.

13§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.30.
Comments